Rectoral do Umia – D.O Rías Baixas

Albariño with own identity

Our Rectoral do Umia Winery, belonging to D.O Rías Baixas, is located in the Salnés Valley where the Albariño grape traditionally develops its maximum quality and power.

Rectoral do Umia

This winery, founded in 2009, has been created according to the spirit, philosophy and values that inspire our business culture, with a know-how developed over more than 50 years of Group activity.
We produce wines of excellent quality, with the latest technologies and according to strict parameters that guarantee their excellence constantly throughout the year.

100% Albariños with the maximum expression

logo-ministerio-agricultura

Programa de desenvolvemento rural 2014-2020

logo-feadr

Fondo Euroepeo Agricola de Desenvolvemento Rural

logo-xunta-rural

Medida 4.2: Apoio aos investimentos en transformación, comercialización e desenvolvemento de produtos agricolas

logo-galicia

A Unión Europea, a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), apoia a realización dun proxecto da empresa Rectoral do Umia, S.A.U. consistente en Melloras tecnolóxicas en adega D.O. rías baixas, cun investimento de 1.444.435,83 €, para o que se lle concedeu unha axuda pública total de 505.552,54 € (o 75% financiada polo Feader). Con este proxecto a empresa pretende mellorar o rendemento global